Π.Ε. Ρεθύμνης : ” Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ.:2920/19-06-2015 «Γνωστοποίηση κενών Θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου ».

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της υπ'αριθμ.:2920/19-06-2015 (ΑΔΑ:ΒΝΠΖ7ΛΚ-8ΝΛ) «Γνωστοποίηση κενών Θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου ».

Διάβασε περισσότερα