Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδοντοτεχνιτών μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2011

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την Υπ’ αριθ.πρωτ.Υ7γ/ΓΠ/117130/03-11-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης…

Διάβασε περισσότερα