Δεκέμβριος 1, 2021

Κενή θέση ειδικευομένου ιατρού – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Περισσότερα >

Δεκέμβριος 1, 2021

11Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 62/25.11.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/202

11Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 62/25.11.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο...

Περισσότερα >

Δεκέμβριος 1, 2021

7Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 61/24.11.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση συνολικά δεκαπέντε (15) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) και στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (Υπουργείο Οικονομικών) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

7Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.,στο Φ.Ε.Κ. 61/24.11.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση συνολικά δεκαπέντε (15) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) και στη...

Περισσότερα >

Νοέμβριος 26, 2021

Ανακοίνωση για τη Διενέργεια Εξετάσεων Ψυκτικών στις 8 Δεκεμβρίου 2021

Περισσότερα >

Νοέμβριος 26, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στην Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition » Από 04 – 06 Φεβρουαρίου 2022, στο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Περισσότερα >

Νοέμβριος 26, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στη Διεθνή Έκθεση Φρούτων & Λαχανικών «FRUITLOGISTICA 2022» από 09 – 11 Φεβρουαρίου 2022, στο Εκθεσιακό Κέντρο Berlin ExpoCenter City, Βερολίνο – Γερμανία

Περισσότερα >

Νοέμβριος 26, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στην Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «30η DETROP BOUTIQUE 2022» Από 26 – 28 Φεβρουαρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Περισσότερα >

Νοέμβριος 26, 2021

Ανακοίνωση Διενέργειας Εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών χειριστών μηχανημάτων έργων

Περισσότερα >

Νοέμβριος 26, 2021

Ανακοίνωση για τη Διενέργεια Εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών στις 1 & 10 Δεκεμβρίου 2021

Περισσότερα >

Νοέμβριος 25, 2021

Ανακοίνωση για τη Διενέργεια Εξετάσεων Ηλεκτρολόγων και Μ.Τ.Ε. στις 1 & 10 Δεκεμβρίου 2021

Περισσότερα >