Ο Bruce Mazlish στο περίφημο βιβλίο του “The Fourth Discontinuity: The Co-Evolution of Humans and Machines” προσπαθεί να μας πείσει ότι άνθρωποι και μηχανές δεν είναι τόσο ξεχωριστοί και διαφορετικοί μεταξύ τους. Ισχύει;

Αν ναι, πώς το βιώνουμε, λοιπόν; Πώς το εφαρμόζουμε ως άνθρωποι; Πώς το υλοποιούμε ως Επιστήμονες της Πληροφορικής και ως Δημόσιοι Υπάλληλοι; Πώς το μεταδίδουμε στους
συνεργάτες μας, στο ανθρώπινο δυναμικό που υποστηρίζουμε και στους πολίτες; Πώς πείθουμε την ηγεσία να «επενδύσει» στην Πληροφορική και τους επιστήμονές της;
Αυτά και άλλα πολλά θέματα του Συνεδρίου καταλήγουν σε ένα ερώτημα: Τελικά, ποιος ο ρόλος της Πληροφορικής στον/για τον δημόσιο τομέα και τον κοινωνικό βίο;