Απολογισμοί


Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τον Απολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης και τους επιμέρους Απολογισμούς ανά Περιφερειακή Ενότητα και Θεματική.

Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2016) Απολογισμός Περιφερειας Κρήτης (συνημμένο)

(2015) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2014) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2013) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2012) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2011) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Οικονομικός Απολογισμός Περιφέρειας

(2018) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2018) Oικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2017) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2016) Οικονομικός Απολογισμός Δ’ Τριμήνου

(2016) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2016) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2016) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2015) Οικονομικός Απολογισμός Δ’ Τριμήνου

(2015) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2015) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2015) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2014) Οικονομικός Απολογισμός Δ’ Τριμήνου

(2014) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2014) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2014) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2013) Οικονομικός Απολογισμός Δ’ Τριμήνου

(2013) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2013) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2013) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

Απολογισμός Περιφερειακών Ενοτήτων

(2016 συνημμένο) (2015), (2014), (2013), (2012), (2011) ΠΕ Ηρακλείου

(2016 συνημμένο) (2015), (2014), (2013), (2012), (2011) ΠΕ Λασιθίου

(2016 συνημμένο) (2015), (2014), (2013), (2012, ΚΕΚΑΠΕΡ), (2011) ΠΕ Ρεθύμνου

(2016 συνημμένο)  (2015), (2014), (2013), (2012), (2011) ΠΕ Χανίων

Απολογισμός ανά Θεματική Ενότητα

(2016) (2015) Πρωτογενής Τομέας , (2014), (2013), (2012), (2011) Αγροτική Οικονομία & Κοινωνική Πολιτική

(2016) (2015), (2013), (2012), (2011) Ενέργεια – Βιομηχανία – Εμπόριο

(2016) (2015), Περιβάλλον – Χωροταξία (2014), (2013), (2012), (2011) Περιβάλλον – Χωροταξία- Ενέργεια

(2016) (2015) Επιχειρηματικότητα, Εμπόριο & Καινοτομία

(2016) (2015) Παιδεία, Δια βίου Μάθηση & Απασχόληση

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

(2011) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

(2012) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, (2012) Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

(2013) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  (2013) Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

(2014) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (2014) Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

(2015) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (2015) Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

(2016) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (2016) Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

(2017) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (2017) Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης