Αύγουστος 12, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 7/14-04-2011Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης δρόμου Πατσίδες – Αρχάνες και ενδιάμεσου κόμβου επαρχιακής οδού, αριθμ. 31 (4χλμ)».

 

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 7/14-04-2011Κρίση: α) της με ημερομηνία 09-12-10 ένστασης των συμπραττόντων γραφείων μελετών: ΑΝΝΑΣ ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ και ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ με κοινό εκπρόσωπο την ’ννα Μπιτσακάκη και β) της με ημερομηνία 08-12-10 έν

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 7/14-04-2011Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2011 (Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – συμβάσεις μίσθωσης έργου).

 

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 7/14-04-2011Κρίση: α) της με ημερομηνία 09-12-10 ένστασης των συμπραττόντων γραφείων μελετών: ΑΝΝΑΣ ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ και ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ με κοινό εκπρόσωπο….

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 6/30-03-2011

Περισσότερα >

Αύγουστος 11, 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 5/30-03-2011

Περισσότερα >

Αύγουστος 11, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 5/30-03-2011

Περισσότερα >

Ιούνιος 15, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 3/21-02-2011προγρ σύμβαση-αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο οδικό Δίκτυο οροπεδίου Λασιθίου

Περισσότερα >

Ιούνιος 15, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 3/21-02-2011(ΜΠΕ Ξενοδοχείο Ν Τσατσαρωνάκης ΑΒΕΕ- Χανιά)

Περισσότερα >

Ιούνιος 15, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 3/21-02-2011παράταση προγρ σύμβασης-συντήρηση παλαιών δημοτικών σχολείων Σφάκας και Αγίας Φωτιάς Σητείας

Περισσότερα >