Νοέμβριος 8, 2021

Η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Κρήτης» το οποίο εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Ε. Π. «Κρήτη 2014-2020» με την υπ’ αρ. πρωτ. 4877/16-10-2019 Απόφαση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (κωδικός ΟΠΣ 5044838).

Η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Κρήτης» το οποίο εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Ε. Π....

Περισσότερα >

Ιούνιος 30, 2021

3DP in VET

Περισσότερα >

Ιούνιος 30, 2021

MOVING

Το σχέδιο «MOVING» (Αξιοποίηση των ορεινών περιοχών μέσω της διασύνδεσης και της πράσινης ανάπτυξης) είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ και συντονίζεται από...

Περισσότερα >

Ιούνιος 30, 2021

VAMOS

Περισσότερα >

Ιούνιος 30, 2021

DTRaIN

Περισσότερα >

Ιούνιος 30, 2021

InterTrainE

Περισσότερα >

Μάιος 13, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ στο πλαίσιο του έργου MD.net

Διακήρυξη για τη Μεσογειακή Διατροφή στο πλαίσιο του έργου “MD.net” - When Brand meets people «Διατροφή στη Μεσόγειο-Όταν το brand name συναντάει τους πολίτες», του ευρωπαϊκού προγράμματος...

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 5, 2021

Ecotourism in Mediterranean Destinations: From Monitoring and Planning to Promotion and Policy Support – Οικοτουρισμός στους Μεσογειακούς Προορισμούς: Από την Παρακολούθηση και τον Σχεδιασμό στην Προώθηση και την Υποστήριξη Πολιτικών

Περισσότερα >

Ιανουάριος 15, 2021

INTERREG MED: “BLUEfasma”

INTERREG MED: “BLUEfasma”_ Empowering Innovation Capacities of SMEs, maritime clusters and networks, in MED islands and coastal areas to support blue circular economy growth in fishing/aquaculture_ Ενίσχυση των...

Περισσότερα >

Δεκέμβριος 9, 2020

Νέα – Ανακοινώσεις έργου LIFE

LIFE Τίτλος έργου  Life Λογότυπο έργου   Gallery       Νέα – Ανακοινώσεις έργου Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη...

Περισσότερα >