Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτης (άρθρο 7 του Ν.4314/2014) είναι Ειδική Υπηρεσία με αρμοδιότητα, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων – έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο :

α) του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
β) των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΠΕΡΑΑ και ΕΠΑΝΑΔ της περιόδου 2007-2013
γ) του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020
δ) του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (Ταμείο Συνοχής)
ε) του ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020

Οι αρμοδιότητες της ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 4314/2014, «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ τ.Α/265/23.12.2014) καθώς και στην ΚΥΑ σύστασης της υπηρεσίας.

Επικοινωνία: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
Δουκός Μποφώρ 7, 71202 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2813-404500, Fax: 2810-335040, email: kriti@mou.gr

Περισσότερες Πληροφορίες στον ιστοχώρο της ΕΥΔ ΕΠ Κρήτης http://www.pepkritis.gr

Αύγουστος 12, 2019

Έργο: Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5016176 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 24/01/2018 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/05/2018 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/07/2023 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 251.370,32 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 251.370,32 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2019

Έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση Του Κτιρίου Της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5032772 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 15/07/2019 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/04/2020 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 30/06/2023 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 1.572.400,00 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 56.335,36 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 1.281.333,96 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2019

Έργο: Δρόμος Συνδετήριου Άξονα Των Δρόμων Ηράκλειο – Βιαννος Και Χουδετσι – Πύργος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5003610 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΧΟΥΔΕΤΣΙ - ΠΥΡΓΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16/12/2016 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/01/2014 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 30/06/2019 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 7.625.958,10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 7.625.958,10 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2019

Έργο: Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019-2021

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5031723 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019-2021 ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 24/08/2018 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 21/05/2019 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2023 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 2.999.149,76 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 2.999.149,76 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 2.999.149,76 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) 223.200,97

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2019

Έργο: Αποχέτευση Γεωργιούπολης Και Ευρύτερης Περιοχής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5000350 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 25/05/2016 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 30/10/2014 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 30/06/2023 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 13.054.256,82 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 13.133.077,56 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 2.472.733,24 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 10.596.585,14 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) 9.341.797,27

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2019

Έργο: Αποπεράτωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Και Προμήθεια Εξοπλισμού Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μφη) «Παναγία Η Γοργοϋπήκοος»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5032867 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ» ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 05/02/2019 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/07/2019 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2019

Έργο: Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Θραψανού

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5037494 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/08/2019 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 10/03/2020 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 09/07/2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 172.800,00 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 172.800,00 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2019

Έργο: Αναβάθμιση Επαρχιακής Οδού Ρέθυμνο – Αγ.Γαλήνη. Τμήμα Αρμένοι – Πάλε

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5007669 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΑΓ.ΓΑΛΗΝΗ.ΤΜΗΜΑ : ΑΡΜΕΝΟΙ - ΠΑΛΕ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 23/05/2017 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/01/2014 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 17.381.056,59 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 17.381.056,59 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ...

Περισσότερα >

Ιούλιος 12, 2019

Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Το έργο αποσκοπεί στην κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και η σύνταξη της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης...

Περισσότερα >

Μάρτιος 29, 2018

Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας ρυπογόνων για τα ύδατα δραστηριοτήτων (σημειακές πηγές ρύπανσης) όπως Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), ελαιουργεία, τυροκομεία...

Περισσότερα >