Αρχική Ενημέρωση Προϋπολογισμοί

Προϋπολογισμοί


Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης.

Προϋπολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Προϋπολογισμός  &  Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2014

Προϋπολογισμός  &  Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2015

Προϋπολογισμός  &  Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2016

Προϋπολογισμός & Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2017