Αρχική Η Περιφέρεια Οργανωτική Δομή

Οργανωτική Δομή

.PDF
Γενική Δ.νση Εσωτ. Λειτουργίας
.PDF
Γενική Δ.νση Ανάπτυξης
.PDF
Γενική Δ.νση Περιφ. Αγροτ. Οικονομίας. Κτηνιατρικής
.PDF
Γενική Δ.νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
.PDF
Γενική Δ.νση Αναπτ. Προγρ. Περιβάλ. Υποδομών
.PDF
Γενική Δ.νση Δημ. Υγείας Κοιν. Μέριμνας
.PDF
Αυτοτελείς Υπηρεσίες

Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Τροποποιήσεις  Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Διάβασε περισσότερα