Δεκέμβριος 14, 2018

Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης

Το Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης συστάθηκε και εντάχθηκε στον Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης με την αριθμ. 8847/13-07-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ...

Περισσότερα >

Ιανουάριος 26, 2012

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, αλλά και των μέσων ενημέρωσης...

Περισσότερα >

Ιανουάριος 26, 2012

Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης

1. Το Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ - ΠΣΕΑ κατά το μέρος που αφορά τη διαμόρφωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές του, διέπεται από τις κείμενες κάθε...

Περισσότερα >

Ιανουάριος 26, 2012

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Τo Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιο ιδίως για τον έλεγχο της διοικητικής δράσης όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, ώστε να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται διοικητικές...

Περισσότερα >

Ιανουάριος 26, 2012

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

1. Στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως: Ο συντονισμός και η επίβλεψη του...

Περισσότερα >

Ιανουάριος 26, 2012

Νομική Υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης είναι αρμόδια ιδίως για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας στις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και για...

Περισσότερα >