Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου

Εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο και ιδίως για την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας.

Έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων.

Λήψη μέτρων σεθέματα δημόσιας υγιεινής.

Επιβολή κυρώσεων.

Έκδοση γνωματεύσεων για τηχορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εξασφάλισητης υγιεινής του περιβάλλοντος και ιδίως για την έκδοση γνωματεύσεων για άδεια διάθεσης αποβλήτων, ηχομετρήσεις, έλεγχο ύδρευσης.

Λήψη μέτρων σε θέματα υγιεινήςπεριβάλλοντος, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Αρμοδιότητες δημόσιας υγιεινής και ταξιδιωτικής ιατρικής.

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Χορήγηση και ανάκληση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού και της βεβαίωσης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για τη τήρηση του σχετικού μητρώου με διαρκή ενημέρωση.

Συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων, την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων

Υπόδειξη Προληπτικής Ανθελονοσιακής Αγωγής σε Ταξιδιώτες.

Έκδοση αποφάσεων χορήγησης ναρκωτικών σε καρκινοπαθείς.

Θεώρηση μπλοκ χορήγησης ναρκωτικών ιδιωτών ιατρών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Παρακολούθηση κίνησης ναρκωτικών και λοιπών φαρμάκων των φαρμακείων και των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, τον έλεγχο αυτών και την παρακολούθηση του βοηθητικού προσωπικού των φαρμακείων.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Χανιά: 28213 44247 και 28213 44218
Ρέθυμνο: 28313 43308
Ηράκλειο: 2813 410741
Άγιος Νικόλαος: 28410 25603

Δεκέμβριος 1, 2020

Ψηφιοποίηση αρχείου υιοθεσιών από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου ψηφιοποίησε το αρχείο των υιοθεσιών από το 1973 έως...

Περισσότερα >

Νοέμβριος 20, 2020

Επιμορφωτικά προγράμματα Υποψήφιων Ανάδοχων και Θετών Γονέων της Π.Ε. Ηρακλείου και ομάδες συμβουλευτικής γονέων – δημιουργία χώρου

...

Περισσότερα >

Νοέμβριος 6, 2020

Εξετάσεις Φαρμακοποιών περιόδου Δεκεμβρίου 2020

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις...

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 18, 2020

Εξετάσεις Φαρμακοποιών περιόδου Οκτωβρίου 2020

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις...

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 9, 2020

Εξετάσεις Bοηθών Φαρμακείου περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις...

Περισσότερα >

Αύγουστος 11, 2020

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται η εφαρμογή των Κοινωνικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης σε...

Περισσότερα >

Αύγουστος 11, 2020

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ηρακλείου ανακοινώνεται η υλοποίηση του Ά κύκλου της διαδικτυακής επιμόρφωσης υποψηφίων...

Περισσότερα >

Αύγουστος 4, 2020

Έγκριση εφημεριών φαρμακείων Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου έως 04-01-2021

Σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου εγκρίθηκαν οι εφημερίες των φαρμακείων του Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου έως 04-01-2021

Περισσότερα >

Αύγουστος 3, 2020

Ένταξη φαρμακείων των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Φαιστού στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας

Σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου εγκρίνονται τα φαρμακεία των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Φαιστού που θα εφαρμόσουν το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας...

Περισσότερα >

Ιούνιος 26, 2020

Κενές θέσεις φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κατά την 31-05-2020.

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται η κατάσταση με τις κενές θέσεις φαρμακείων που υπάρχουν...

Περισσότερα >