Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου

Εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο και ιδίως για την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας.

Έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων.

Λήψη μέτρων σεθέματα δημόσιας υγιεινής.

Επιβολή κυρώσεων.

Έκδοση γνωματεύσεων για τηχορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εξασφάλισητης υγιεινής του περιβάλλοντος και ιδίως για την έκδοση γνωματεύσεων για άδεια διάθεσης αποβλήτων, ηχομετρήσεις, έλεγχο ύδρευσης.

Λήψη μέτρων σε θέματα υγιεινήςπεριβάλλοντος, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Αρμοδιότητες δημόσιας υγιεινής και ταξιδιωτικής ιατρικής.

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Χορήγηση και ανάκληση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού και της βεβαίωσης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για τη τήρηση του σχετικού μητρώου με διαρκή ενημέρωση.

Συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων, την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων

Υπόδειξη Προληπτικής Ανθελονοσιακής Αγωγής σε Ταξιδιώτες.

Έκδοση αποφάσεων χορήγησης ναρκωτικών σε καρκινοπαθείς.

Θεώρηση μπλοκ χορήγησης ναρκωτικών ιδιωτών ιατρών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Παρακολούθηση κίνησης ναρκωτικών και λοιπών φαρμάκων των φαρμακείων και των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, τον έλεγχο αυτών και την παρακολούθηση του βοηθητικού προσωπικού των φαρμακείων.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Χανιά: 28213 44247 και 28213 44218
Ρέθυμνο: 28313 43308
Ηράκλειο: 2813 410741
Άγιος Νικόλαος: 28410 25603

Μάιος 15, 2020

΄Ενταξη φαρμακείων Δήμου Ηρακλείου στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου ανακοινώνεται ο πίνακας με τα φαρμακεία στο Δήμο Ηρακλείου που θα εφαρμόσουν το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας κατά τους μήνες Μάιο...

Περισσότερα >

Απρίλιος 14, 2020

΄Ενταξη φαρμακείων Π.Ε. Ηρακλείου στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου ανακοινώνονται τα φαρμακεία στην Π.Ε. Ηρακλείου που θα εφαρμόσουν διευρυμένο ωράριο λειτουργίας έως την άρση του μέτρου του προσωρινού...

Περισσότερα >

Απρίλιος 14, 2020

Συνέχιση εφαρμογής του νέου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων Π.Ε. Ηρακλείου λόγω κορωνοϊού

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου συνεχίζεται η εφαρμογή στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου του νέου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων, ήτοι από Δευτέρα έως...

Περισσότερα >

Απρίλιος 7, 2020

Εφημερίες φαρμακείων Δήμου Ηρακλείου μέχρι 13-09-2020

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου εγκρίνονται οι εφημερίες των φαρμακείων του Δήμου Ηρακλείου μέχρι 13-09-2020, όπως αναφέρονται στο σχετικό συνημμένο πίνακα.

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2020

Εξετάσεις Φαρμακοποιών περιόδου Απριλίου 2020

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις...

Περισσότερα >

Ιανουάριος 29, 2020

Εξετάσεις Βοηθών Φαρμακείου περιόδου Φεβρουαρίου 2020

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις...

Περισσότερα >

Ιανουάριος 20, 2020

Κενές θέσεις φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, κατά την 31-12-2019

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται η κατάσταση με τις κενές θέσεις φαρμακείων που υπάρχουν...

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 16, 2019

Εξετάσεις Φαρμακοποιών περιόδου Οκτωβρίου 2019

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις...

Περισσότερα >