Αρχική Η Περιφέρεια Οργανωτική Δομή Γενικές Διευθύνσεις Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων

Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων


Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας

Απογραφή, ταξινόμηση, συγκρότηση, έγκριση, χορήγηση και εκτέλεση θεμάτων και ζητημάτων, που αφορούν την κυκλοφορία οχημάτων και δικύκλων χερσαίων μεταφορών, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Τεχνικό Τμήμα

Πληροφόρηση, επεξεργασία, έλεγχο, παρακολούθηση, εκτέλεση και χορήγηση διοικητικών πράξεων, που αφορούν τεχνικά θέματα σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων, τεχνικών στοιχείων αυτοκινήτων, αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων, θέματα επικοινωνιών καθώς και γενικότερων τεχνικών θεμάτων.

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Πληροφόρηση, έλεγχος, εκτέλεση, χορήγηση, συγκρότηση, προγραμματισμός και επίβλεψη όλων των συνολικών πράξεων, που αφορούν άδειες οδήγησης οχημάτων και δικύκλων καθώς και για θέματα εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών.

Τμήμα ΚΤΕΟ

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος όλων των οχημάτων, που αφορά την ασφαλή κυκλοφορία τους καθώς και για τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Επικοινωνία, ενημέρωση, παραλαβή, έλεγχος, διαβίβαση, πληροφόρηση και διεκπεραίωση όλων των διοικητικών υποθέσεων της Διεύθυνσης.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Ηράκλειο: 2813 410 560
Άγιος Νικόλαος: 28413 40365
Ρέθυμνο: 28313 43110
Χανιά: 2821344501