Αρχική Η Περιφέρεια Στρατηγικός Σχεδιασμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός


Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης και τα επιμέρους Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια ανά άξονα.

.PDF
Παρουσίαση Στρατηγικού
Σχεδιασμού Πρωτογενή Τομέα
.PDF
Σχέδιο Ανάπτυξης
Πρωτογενή Τομέα
.PDF
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Περιφέρειας Κρήτης
.RAR
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑΚ)