Απρίλιος 10, 2019

Δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 4K/2019 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο ΦΕΚ 9/8.4.2019 (τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece” (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 4K/2019 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο ΦΕΚ 9/8.4.2019 (τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας...

Περισσότερα >

Μάρτιος 28, 2019

Η υπ΄ αριθμόν 1Κ/2019 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. στο ΦΕΚ 6/21-3-2019/τ. Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων

Η υπ΄ αριθμόν 1Κ/2019 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. στο ΦΕΚ 6/21-3-2019/τ. Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού...

Περισσότερα >

Μάρτιος 26, 2019

Της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»

Της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας σχετικά με την  υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)...

Περισσότερα >

Μάρτιος 20, 2019

Δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 1Γ/2019 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., στο ΦΕΚ 5/18.03.2019 (τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος

Δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 1Γ/2019 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., στο ΦΕΚ 5/18.03.2019 (τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας...

Περισσότερα >

Μάιος 22, 2018

Πρακτική Δοκιμασια ΤΕΦΑΑ Ακαδημαϊκού έτους 2017-18 Δικαιολογητικά Πρόγραμμα Δοκιμασίας

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 4, 2017

INTERREG EU: BRANDTour-Building Regional Actions for New Development in Tourism

Το αντικείμενο του έργου BRANDTOUR είναι να βελτιωθεί η ικανότητα των εταίρων για τη στήριξη του τουρισμού μέσω της προώθησης, της καινοτομίας και της διαφοροποίησης...

Περισσότερα >

Μάιος 15, 2017

Πρόγραμμα: INTERREG EUROPE

 Το έργο NICHE   Το έργο «NICHE», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται από την Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Ρεθύμνης, σχεδιάστηκε...

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 23, 2016

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 “STEP Societal and Political Engagement of Young People in Environmental Issues”

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 “STEP Societal and Political Engagement of Young People in Environmental Issues-Κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα”  στοχεύει...

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 6, 2016

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Euronet 50/50max

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Euronet 50/50 max - ‘ξεκλειδώνουμε’ τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια", στοχεύει: στην αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης των...

Περισσότερα >

Ιανουάριος 8, 2014

Μέτρο 112: Εγκατάσταση νέων γεωργών (2014)

  Τίτλος μέτρου Εγκατάσταση νέων γεωργών   [σχετικός σύνδεσμος για πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ]  Νομική βάση Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005,...

Περισσότερα >