Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα

HORIZON 2020: SCREEN- Synergic Circular Economy across European Regions – Σε συνεργασία οι Περιφέρειες της Ευρώπης για την Aνάπτυξη της Kυκλικής Οικονομίας.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SCREEN, στοχεύει στον καθορισμό μιας αναπαραγόμενης συστημικής προσέγγισης για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία στις Περιφέρειες…

Διάβασε περισσότερα

HORIZON 2020: “ThinkNature”- Development of a multi-stakeholder dialogue platform and Think tank to promote innovation with Nature based solutions – Ανάπτυξη πολύπλευρου διαλόγου και νοοτροπίας για την προώθηση της καινοτομίας σχεδιασμού, με φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις

Ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ThinkNature είναι η ανάπτυξη ενός διαλόγου επικοινωνίας πολλών συντελεστών και ενδιαφερομένων-σχετιζομένων ομάδων και αποδεκτών,…

Διάβασε περισσότερα

INTERREG MED “SHERPA” – SHared knowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations Κοινή Γνώση στους Δημόσιους Φορείς για την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SHERPA έχει σχεδιαστεί για δημόσιους φορείς με σκοπό να συμβάλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των δημοσίων διοικήσεων…

Διάβασε περισσότερα