Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα Διαπεριφερειακά Ανταγωνιστικά Προγράμματα

Διαπεριφερειακά Ανταγωνιστικά Προγράμματα

HORIZON 2020: SCREEN- Synergic Circular Economy across European Regions – Σε συνεργασία οι Περιφέρειες της Ευρώπης για την Aνάπτυξη της Kυκλικής Οικονομίας.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SCREEN, στοχεύει στον καθορισμό μιας αναπαραγόμενης συστημικής προσέγγισης για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία στις Περιφέρειες…

Διάβασε περισσότερα