Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα Διαπεριφερειακά Ανταγωνιστικά Προγράμματα

Διαπεριφερειακά Ανταγωνιστικά Προγράμματα

INTERREG MED “SHERPA” – SHared knowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations Κοινή Γνώση στους Δημόσιους Φορείς για την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SHERPA έχει σχεδιαστεί για δημόσιους φορείς με σκοπό να συμβάλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των δημοσίων διοικήσεων…

Διάβασε περισσότερα

INTERREG EU REBUS-Renovation for Energy efficient BUildingS – Ανακαίνιση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG Europe.

Το έργο αφορά στη βελτίωση της ικανότητας των Δημόσιων Αρχών στις περιφέρειες της Ευρώπης να αναδείξουν και να προωθήσουν αποτελεσματικές…

Διάβασε περισσότερα