Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα Διαπεριφερειακά Ανταγωνιστικά Προγράμματα

Διαπεριφερειακά Ανταγωνιστικά Προγράμματα

Το Euronet 50/50 και το Euronet 50/50max (έχουν ολοκληρωθεί) αποτελούν Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την εξοικονόμηση της ενέργειας στα σχολεία και στα δημόσια κτίρια

Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο: Την εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με μικρά μέτρα συντήρησης στις σχολικές μονάδες, μέσω της…

Διάβασε περισσότερα

JUST: Tackling multiple discrimination in Greece: Delivering equality by active exploration and enabling policy interventions-Καταπολέμηση των Πολλαπλών Διακρίσεων στην Ελλάδα.Προώθηση της Ισότητας μέσω της Ενεργητικής Συμμετοχής και της Διαμόρφωσης Πολιτικών

Στόχοι Προγράμματος: Η μέτρηση και καταγραφή του φαινομένου πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες: φυλετικές ή εθνοτικές μειονότητες,…

Διάβασε περισσότερα

ERASMUS+: The FILO (Fighting loneliness) project is implemented by the Region of Crete under the ERASMUS+ context and its key actions for “Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. It’s acronym is inspired by the Greek word “filos” (φίλος).

Το πρόγραμμα FILO (Καταπολέμηση της μοναξιάς) υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + και των δράσεών…

Διάβασε περισσότερα

HORIZON 2020: STEP “Societal and Political Engagement of Young People in Environmental Issues – Κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των νέων στα περιβαλλοντικά ζητήματα” (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Το STEP- Societal and Political Engagement of Young People in Environmental Issues-Κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα…

Διάβασε περισσότερα