Φεβρουάριος 13, 2018

ΤΑΝΙΑ – TreAting contanimation through NanoremedIAtion

Πρόγραμμα: INTERREG Europe Προϋπολογισμός έργου για την Περιφέρεια Κρήτης: 140.500 € Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 1.280.735 € Χρηματοδότηση: 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους Διάρκεια έργου: 5 έτη Έναρξη έργου: 01-01-2017 Εταιρικό...

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

ADAPT2CLIMA – Adaptation to Climate change Impacts on the Mediterranean islands

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

BRANDTOUR – Building Regional Actions for New Developments in Tourism

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

SCREEN – Synergic Circular Economy across European Regions

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

NICHE – Building innovative food value chains in regions

Πρόγραμμα: INTERREG EUROPE- Προϋπολογισμός έργου για την Περιφέρεια Κρήτης: 143.145 € Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 1.330.099 € Χρηματοδότηση: 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από εθνικούς πόρους Διάρκεια έργου: 4 έτη Εταιρικό σχήμα: Ρουμανία – Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής...

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

THINK_NATURE – Development of a multi-stakeholder dialogue platform and Think tank to promote innovation with Nature based solutions

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

PANORAMED – Mediterranean Governance Platform

Περισσότερα >

Ιανουάριος 23, 2018

Εργο “Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής -2ο υποέργο: Αντλιοστάσια, φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης με κωδικό ΟΠΣ 5000350-02

1.ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής -2ο υποέργο:  Αντλιοστάσια, φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης» 2.ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 3.ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 4.ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ 5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΝΑΙ ΜΕ ΑΡ....

Περισσότερα >

Ιανουάριος 23, 2018

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Περισσότερα >