Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα

INTERREG EU REBUS-Renovation for Energy efficient BUildingS – Ανακαίνιση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG Europe.

Το έργο αφορά στη βελτίωση της ικανότητας των Δημόσιων Αρχών στις περιφέρειες της Ευρώπης να αναδείξουν και να προωθήσουν αποτελεσματικές…

Διάβασε περισσότερα