Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Τίτλος Πράξης Κατασκευή Νέων Πτερύγων Στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5000314 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 18/05/2016 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 30/06/2016 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 6.777.518,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 6.777.518,39 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 6.777.518,39 ΝΟΜΙΚΕΣ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Κατασκευή Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσαράς

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5001228 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 15/07/2016 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 02/11/2015 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2019 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 390.210,58 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 390.210,58 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 390.210,58 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2019

Έργο: Επεμβάσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Στο Οδικό Δίκτυο Των Περιφερειακών Ενοτήτων Της Περιφέρειας Κρήτης-Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5029327 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 25/06/2018 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/02/2019 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/10/2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 34.500.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2019

Έργο: Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5016176 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 24/01/2018 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/05/2018 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/07/2023 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 251.370,32 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 251.370,32 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2019

Έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση Του Κτιρίου Της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5032772 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 15/07/2019 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/04/2020 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 30/06/2023 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 1.572.400,00 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 56.335,36 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 1.281.333,96 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2019

Έργο: Δρόμος Συνδετήριου Άξονα Των Δρόμων Ηράκλειο – Βιαννος Και Χουδετσι – Πύργος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5003610 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΧΟΥΔΕΤΣΙ - ΠΥΡΓΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16/12/2016 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/01/2014 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 30/06/2019 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 7.625.958,10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 7.625.958,10 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2019

Έργο: Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019-2021

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5031723 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019-2021 ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 24/08/2018 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 21/05/2019 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2023 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 2.999.149,76 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 2.999.149,76 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 2.999.149,76 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) 223.200,97

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2019

Έργο: Αποχέτευση Γεωργιούπολης Και Ευρύτερης Περιοχής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5000350 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 25/05/2016 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 30/10/2014 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 30/06/2023 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 13.054.256,82 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 13.133.077,56 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 2.472.733,24 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 10.596.585,14 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) 9.341.797,27

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2019

Έργο: Αποπεράτωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Και Προμήθεια Εξοπλισμού Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μφη) «Παναγία Η Γοργοϋπήκοος»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5032867 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ» ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 05/02/2019 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/07/2019 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 12, 2019

Έργο: Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Θραψανού

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5037494 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/08/2019 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 10/03/2020 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 09/07/2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 172.800,00 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 172.800,00 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)

Περισσότερα >