Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα

Εργο “Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής -2ο υποέργο: Αντλιοστάσια, φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης με κωδικό ΟΠΣ 5000350-02

1.ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής -2ο υποέργο:  Αντλιοστάσια, φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης» 2.ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ…

Διάβασε περισσότερα