Αρχική Υπηρεσίες

Θέλω να Εξυπηρετηθώ

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις απαιτούμενες διαδικασίες και τα έντυπα/δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών σας στην Περιφέρεια Κρήτης, ανά διοικητική υπηρεσία.

Οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην απλούστευση διαδικασιών και βελτίωση διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Περιφέρειας.

Η ενότητα είναι υπό ανάπτυξη.