Αρχική Υπηρεσίες

Θέλω να Εξυπηρετηθώ

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις απαιτούμενες διαδικασίες και τα έντυπα/δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών σας στην Περιφέρεια Κρήτης, ανά διοικητική υπηρεσία.

Οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην απλούστευση διαδικασιών και βελτίωση διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Περιφέρειας.

Η ενότητα είναι υπό ανάπτυξη.

Συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας /ασπίδας προσώπου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών) στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19

Συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας /ασπίδας προσώπου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών)…

Διάβασε περισσότερα

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επι χειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώ ρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επι κράτειας,…

Διάβασε περισσότερα