Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής.
Διαφύλαξη της υγείας των ταξιδιωτών και προάσπιση της δημόσιας υγείας.
Εμβολιασμοί μετακινούμενου πληθυσμού.
Χορήγηση προληπτικής, φαρμακευτικής αγωγής, όπως χημειοπροφύλαξη.
Ενημέρωση για την αντιμετώπιση των ασθενειών και οδηγίες για νοσήματα, για την κατανάλωση νερού και τροφίμων, για τις επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων σε διάφορες χώρες.
Λήψη μέτρων για την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων.