Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
Υποβάλλονται συνημμένα μαζί με την αίτηση:
1.Άδεια αλιείας σκάφους
2.Πιστοποιητικό κυριότητας ή Έγγραφο εθνικότητας.
3.Πιστοποιητικό καταμέτρησης.
4.Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης
5.Βεβαίωση αλιευτικού συλλόγου
6.Ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας.
7.Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ.
8.Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την Δ.Ο.Υ.
9.Φορολογική δήλωση τρέχοντος έτους (Ε1&Ε3)
10. Αποδεικτικά ανωτέρας βίας ή ειδικών συνθηκών (πχ. ιατρική βεβαίωση στην οποία θα αποδεικνύεται η ανώτερη βία) για το χρονικό διάστημα που δεν ανανεώθηκε η άδεια αλιείας του σκάφους μέχρι την ημερομηνία που κατατέθηκε το αίτημα.

Παραγόμενα έγγραφα: Απόφαση έγκρισης εκπρόθεσμης ανανέωσης της επαγγελματικής άδειας αλιείας αλιευτικού σκάφους.
Χρόνος ισχύος: Έξι μήνες.
Αρμόδια Υπηρεσία για πληροφορίες :
Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201
Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100
Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103
τηλ. 28213-46653
Fax:28213-46651
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr