Για την επέκταση επαγγελματικής άδειας αλιείας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους με επιπρόσθετα αλιευτικά εργαλεία υποβάλλονται :
1. Αίτηση
Υποβάλλονται συνημμένα μαζί με την αίτηση:
1. Άδεια αλιείας σκάφους
2. Έγγραφο εθνικότητας.
3. Πιστοποιητικό καταμέτρησης.
4. Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης
5. Βεβαίωση αλιευτικού συλλόγου.
6. Ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας.
7. Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ.
8. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την Δ.Ο.Υ.
9. Φορολογική δήλωση τρέχοντος έτους (Ε1 & Ε3)

Παραγόμενα έγγραφα: Απόφαση έγκρισης επέκτασης άδειας αλιείας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους με επιπρόσθετα αλιευτικά εργαλεία.
Χρόνος ισχύος:Έξι μήνες.
Αρμόδια Υπηρεσία για πληροφορίες:
Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201
Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100
Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103
τηλ. 28213-46653
Fax:28213-46651
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr