Για τη Μετασκευή Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους υποβάλλονται :
1. Αίτηση
Υποβάλλονται συνημμένα μαζί με την αίτηση σε δύο -2- αντίγραφα:
1. Άδεια αλιείας σκάφους
2. Έγγραφο εθνικότητας.
3. Πιστοποιητικό καταμέτρησης
4. Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής ( σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η αίτηση από τον ίδιο τον αιτούντα) στην οποία θα δηλώνεται αν το σκάφος έχει ενισχυθεί οικονομικά, πότε και για ποια δραστηριότητα.
6. Ναυπηγικά σχέδια του σκάφους πριν και μετά την μετασκευή.
7. Έκθεση όπου αναφέρονται όλες οι μεταβολές που θα γίνουν, οι παλαιές και οι νέες διαστάσεις, η ολική χωρητικότητα σε GT και η ισχύς του κινητήρα σε kW.
8. Βεβαίωση ναυπηγού για την ευστάθεια του σκάφους και την μη αύξηση χωρητικότητας σε GT.
9. Βεβαίωση αλιευτικού συλλόγου.
Υποβάλλονται συνημμένα μαζί με την αίτηση σε ένα -1- αντίγραφο:
10. Ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας.
11. Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ.
12. Έναρξη εργασιών από την Δ.Ο.Υ.
13. Φορολογική δήλωση τρέχοντος έτους (E1 & E3).
Παραγόμενα έγγραφα: Απόφαση έγκρισης μετασκευής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.
Χρόνος ισχύος: Όπως περιγράφεται στη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλιείας, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (συνήθως 2 έτη).
Αρμόδια Υπηρεσία:
Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201
Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100
Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103
τηλ. 28213-46653
Fax:28213-46651
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr