Για χορήγηση βεβαίωσης για την Θεώρηση Βιβλιαρίου Ατέλειας Καυσίμων Απαιτούνται :

1. Αίτηση
Υποβάλλονται συνημμένα μαζί με την αίτηση:
1. Άδεια αλιείας σκάφους.
2. Πιστοποιητικό καταμέτρησης
3. Έγγραφο εθνικότητας.
4. Άδεια Εκτέλεσης Πλόων / Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης
5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6. Ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας.
7. Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ.
8. Έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
9. Φορολογική δήλωση τρέχοντος έτους (E1 & E3)

Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση για την θεώρηση του βιβλιαρίου ατέλειας καυσίμων.
Χρόνος ισχύος: Έξι μήνες.
Αρμόδια Υπηρεσία για πληροφορίες:
Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201
Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100
Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103
τηλ. 28213-46653
Fax:28213-46651
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr