Για την έκδοση άδειας οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα ή πτυχίο χειριστή θεριζοαλωνιστικής ή βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής απαιτούνται :
Προϋπόθεση για έκδοση άδειας οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα
Συμπληρωμένο το 17ο έτος της ηλικίας.
Προϋποθέσεις για έκδοση πτυχίου βοηθού μηχανοδηγού θεριζοαλωνιστικής
α) Συμπληρωμένο το 19ο έτος της ηλικίας και
β) 2 χρόνια από τη λήψη της άδειας οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα.
Προϋποθέσεις για έκδοση πτυχίου Μηχανοδηγού Θεριζοαλωνιστικής – Βαμβακοσυλλεκτικής
α) Συμπληρωμένο το 21ο έτος της ηλικίας
β) 2 χρόνια από τη λήψη του πτυχίου βοηθού (για θεριζοαλωνιστική)
γ) 2 χρόνια από τη λήψη της άδειας οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα για την ειδικότητα βαμβακοσυλλεκτικής.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Πιστοποιητικά Ιατρικής Εξέτασης από παθολόγο και Οφθαλμίατρο με σφραγισμένη φωτογραφία.
3. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου έγχρωμες.
4. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
5. Φωτοαντίγραφο Διπλώματος αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου (εφόσον υπάρχει).
6. Παράβολο 15,00 €- (Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gr → e-παράβολο → για μη Πιστοποιημένους χρήστες → χορήγηση παραβόλου → φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα – Εξηλεκτρισμός).

Αρμόδια Υπηρεσία για Πληροφορίες:
Τμήματα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
Τηλ.: 2831343807
Fax:2831052440
E-mail: daok_reth@crete.gov.gr

Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201
Τηλ.: 2813407936
Fax:2810287423
E-mail: mixmaragoudakis@crete.gov.gr

Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100
Τηλ.: 2841340506-502
Fax:2841026542
E-mail:tzanakis@crete.gov.gr

Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103
Τηλ.: 28213-46575
Fax:28213-46505
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr