Για χορήγηση βεβαίωσης ότι τα ακίνητα είναι γεωργικά εκμεταλλεύσιμου για απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης Ν.634/1977 κ.τ.λ. υποβάλλονται :
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών
3. Μητρώο Γεωργικής Εκμετάλλευσης του πωλητή ( ελαιοκομικό – αμπελουργικό-ΟΣΔΕ)
4. Τίτλος ιδιοκτησίας -Ε9 πωλητή
5. Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 και απόσπασμα χάρτη υπό κλίμακα 1:10.000 έως 1:2.500

Αρμόδια Υπηρεσία για Πληροφορίες:
Τμήματα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
Τηλ.: 2831343807
Fax: 2831052440
E-mail: daok_reth@crete.gov.gr
Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201
Τηλ.: 2813407936
Fax:2810287423
E-mail: mixmaragoudakis@crete.gov.gr
Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100
Τηλ.: 2841340506-502
Fax: 2841026542
E-mail:tzanakis@crete.gov.gr
Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103
Τηλ.: 28213-46570 – 571-572-573
Fax: 28213-46505
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr