Για έκδοση άδειας κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος υποβάλλονται :
1.Αίτηση
2.Δελτίο Ταξινόμησης ή Βεβαίωση διαγραφής – μεταγραφής ή προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας.
3.Πιστοποιητικό Ταυτότητας Μηχανήματος για τα καινούργια μηχανήματα (εκδίδεται από τον εισαγωγέα – κατασκευαστή)
4.Τιμολόγιο αγοράς (εφόσον το μηχάνημα αγοράστηκε από έμπορο) ή ιδιωτικό συμφωνητικό νόμιμα θεωρημένο (γνήσιο υπογραφής και θεώρηση από αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
5.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του αγοραστή.
6.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του εμπόρου γεωργικών μηχανημάτων (Αγορά από έμπορο).
7.Εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος (Αγορά από έμπορο).
8.Για Αγροτικά Μηχανήματα Πολλαπλής Χρήσης ( Α. Μ. Π. Χ. )
α. Βεβαίωση της υπηρεσίας μας, β. Βεβαίωση Τελωνειακής Αρχής
9.Παράβολο 15,00 ευρώ έκδοση άδειας κυκλοφορίας και Παράβολο 5,00 ευρώ έκδοση δελτίου Τεχνικού ελέγχου (Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gr → e-παράβολο → για μη Πιστοποιημένους χρήστες → χορήγηση παράβολου → φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα – Εξηλεκτρισμός).
10.Παράβολο 30,75 ευρώ για πινακίδες και τρίγωνο ασφαλείας (καταβάλλεται στην υπηρεσία μας).
11.Βιβλίο οδηγιών χρήσης & συντήρησης του κατασκευαστή.
(*)( Γεωργικός ελκυστήρας, Θεριζοαλωνιστική, Βαμβακοσυλλεκτική, τευτλοεξαγωγέας, …. κλπ.).

Αρμόδια Υπηρεσία για Πληροφορίες:
Τμήματα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
Τηλ.: 2831343807
Fax: 2831052440
E-mail: daok_reth@crete.gov.gr
Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201
Τηλ.: 2813407936
Fax:2810287423
E-mail: mixmaragoudakis@crete.gov.gr
Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100
Τηλ.: 2841340506-502
Fax: 2841026542
E-mail:tzanakis@crete.gov.gr
Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103
Τηλ.: 28213-46516
Fax: 28213-46505
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr