Για χορήγηση εξουσιοδότησης συνεργείου για τον έλεγχο της καλής τεχνικής και λειτουργικής κατάστασης των αγροτικών μηχανημάτων υποβάλλονται:
1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 .
3. Βεβαίωση εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την λειτουργία του ως συνεργείου γεωργικών μηχανημάτων .
4. Πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο ότι είναι εγγεγραμμένος με την επωνυμία και έχει ως αντικείμενο εργασιών συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων.
5. Αντίγραφο καταστατικού για εταιρείες.

Αρμόδια Υπηρεσία για Πληροφορίες:
Τμήματα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
Τηλ.: 2831343807
Fax: 2831052440
E-mail: daok_reth@crete.gov.gr
Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201
Τηλ.: 2813407936
Fax:2810287423
E-mail: mixmaragoudakis@crete.gov.gr
Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100
Τηλ.: 2841340506-502
Fax: 2841026542
E-mail:tzanakis@crete.gov.gr
Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103
Τηλ.: 28213-46516
Fax: 28213-46505
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr