Για την έκδοση δελτίου ταξινόμησης γεωργικού μηχανήματος υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Αίτηση
2. Τιμολόγιο αγοράς ή δήλωση κατασκευής ή Παραστατικά Τελωνείου Εισαγωγής (για τα εισαγόμενα από τρίτη χώρα).
3. Πιστοποιητικό ταυτότητας μηχανήματος (έμπορος).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (έμπορος).
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ιδιώτης).
6. Απόφαση έγκρισης τύπου γεωργικού μηχανήματος (φωτοτυπία).
7. Παράβολο 10,00 ευρώ έκδοση δελτίου ταξινόμησης και Παράβολο 5,00 ευρώ έκδοση δελτίουΤεχνικού ελέγχου (Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gr → e-παράβολο → για μη Πιστοποιημένους χρήστες → χορήγηση παράβολου → φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός).
8. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Μηχανήματος (μόνο για καινούργιους Διαξονικούς Γεωργικούς Ελκυστήρες και Δασικούς).
9. Ξένη άδεια κυκλοφορίας για τα μεταχειρισμένα.
10. Φορτωτική μεταφοράς μηχανήματος.
11. Βιβλίο οδηγιών χρήσης & συντήρησης του κατασκευαστή.
12. Δήλωση συμμόρφωσης CE με τις διατάξεις της ΕΕ που αφορά την ασφάλεια των μηχανών (εκτός των ΔΓΕ και Δασικών ελκυστήρων).

Αρμόδια Υπηρεσία για Πληροφορίες:
Τμήματα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
Τηλ.: 2831343807
Fax:2831052440
E-mail: daok_reth@crete.gov.gr

Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201
Τηλ.: 2813407936
Fax:2810287423
E-mail: mixmaragoudakis@crete.gov.gr

Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100
Τηλ.: 2841340506-502
Fax:2841026542
E-mail:tzanakis@crete.gov.gr

Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103
Τηλ.: 28213-46516
Fax:28213-46505
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr