Για έκδοση άδειας κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος αλλαγή κινητήρα υποβάλλονται :

1. Αίτηση
2. Άδεια κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος.
3. Τιμολόγιο αγοράς νέου κινητήρα (αναγράφονται τα στοιχεία του νέου κινητήρα).
4. ΥπεύθυνηΔήλωση Ν.1599/86.
5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 περί ορθής τοποθέτησης του νέου κινητήρα από συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων.
6. Παράβολο 15,00 ευρώ έκδοση άδειας κυκλοφορίας και Παράβολο 5,00 ευρώ έκδοση δελτίου Τεχνικού ελέγχου (Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gr → e-παράβολο → για μη Πιστοποιημένους χρήστες → χορήγηση παράβολου → φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα – Εξηλεκτρισμός).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ:
Η ιπποδύναμη του νέου κινητήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της ιπποδύναμης του παλαιού κινητήρα όταν η αντικατάσταση γίνει με καινούργιο κινητήρα ή το 25% όταν η αντικατάσταση γίνει με μεταχειρισμένο κινητήρα.

Αρμόδια Υπηρεσία για Πληροφορίες:
Τμήματα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
Τηλ.: 2831343807
Fax: 2831052440
E-mail: daok_reth@crete.gov.gr
Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201
Τηλ.: 2813407936
Fax:2810287423
E-mail: mixmaragoudakis@crete.gov.gr
Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100
Τηλ.: 2841340506-502
Fax: 2841026542
E-mail:tzanakis@crete.gov.gr
Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103
Τηλ.: 28213-46516
Fax: 28213-46505
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr