Για έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου υποβάλλονται :

1. Αίτηση- Δήλωση Μελισσοκόμου
2. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των δηλουμένων στην Αίτηση- Δήλωση στοιχείων
4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
5. Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών.
6. Βεβαίωση περί κατοχής μελισσοσμηνών, από Μελισσοκομικό Σύλλογο
7. Ε1 Φορολογικής δήλωσης
8. Φωτοτυπία Ταυτότητας

Αρμόδια Υπηρεσία για Πληροφορίες:
Τμήματα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
Τηλ.: 2831343807
Fax:2831052440
E-mail: daok_reth@crete.gov.gr

Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201
Τηλ.: 2813407936
Fax:2810287423
E-mail: mixmaragoudakis@crete.gov.gr

Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100
Τηλ.: 2841340506-502
Fax:2841026542
E-mail:tzanakis@crete.gov.gr

Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103
Τηλ.: 28213-46562-544-545
Fax:28213-46505
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr