Για ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλονται :

1. Αίτηση.
2. Βεβαίωση ΚΕΠΥΕΛ περί επαγγελματία αγρότης (μόνο για το πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού)
3. Ταυτότητα (φωτοτυπία)
4. Συμβόλαιο (φωτοτυπία)
5. Άδεια Οικοδομής (φωτοτυπία)
6. Άδεια Εγκατάστασης (φωτοτυπία)
7. Παράβολο 50,00 ευρώ (Ηλεκτρονικό παράβολο → → e-παράβολο → για μη Πιστοποιημένους χρήστες → χορήγηση παράβολου → φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα – Εξηλεκτρισμός).

Αρμόδια Υπηρεσία για Πληροφορίες:

Τμήματα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Π.Ε. Ρεθύμνης:

Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100

Τηλ.: 2831343807

Fax:2831052440

E-mail: daok_reth@crete.gov.gr

Π.Ε. Ηρακλείου:

Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201

Τηλ.: 2813407936

Fax:2810287423

E-mail: mixmaragoudakis@crete.gov.gr

Π.Ε. Λασιθίου:

Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100

Τηλ.: 2841340506-502

Fax:2841026542

E-mail:tzanakis@crete.gov.gr

Π.Ε. Χανίων:

Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103

Τηλ.: 28213-46516
Fax:28213-46505

E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr