Για κοινοποίηση συνέχισης δραστηριότητας των Εγκαταστάσεων & των ενδιάμεσων του τομέα της διατροφής των ζώων υποβάλλονται :

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Αρμόδια Υπηρεσία για Πληροφορίες:

Τμήματα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Π.Ε. Ρεθύμνης:

Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100

Τηλ.: 2831343807

Fax:2831052440

E-mail: daok_reth@crete.gov.gr

Π.Ε. Ηρακλείου:

Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201

Τηλ.: 2813407936

Fax:2810287423

E-mail: mixmaragoudakis@crete.gov.gr

Π.Ε. Λασιθίου:

Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100

Τηλ.: 2841340506-502

Fax:2841026542

E-mail:tzanakis@crete.gov.gr

Π.Ε. Χανίων:

Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103

Τηλ.: 28213-46560
Fax:28213-46505

E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr