Για θεώρηση άδειας οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα υποβάλλονται :
1. Αίτηση.
2. Άδεια οδήγησης αγροτικού μηχανήματος.
3. Πιστοποιητικά Ιατρικής Εξέτασης από παθολόγο και Οφθαλμίατρο με σφραγισμένη φωτογραφία.
4. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
5. Παράβολο 15,00 €- (Ηλεκτρονικό παράβολο → → e-παράβολο → για μη Πιστοποιημένους χρήστες → χορήγηση παραβόλου → φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα – Εξηλεκτρισμός).
Η θεώρηση γίνεται μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας και ισχύει για 3 χρόνια.

Για αντικατάσταση άδειας οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα :
1. Αίτηση.
2. Βεβαίωση περί Δήλωσης της Απώλειας στην Αστυνομική Αρχή.
3. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου έγχρωμες.
4. Παράβολο 10,00 €- (Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gr → e-παράβολο → για μη Πιστοποιημένους χρήστες → χορήγηση παραβόλου → φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα – Εξηλεκτρισμός).
Στην περίπτωση αντικατάστασης φθαρμένης προσκομίζεται η φθαρμένη Άδεια Οδήγησης.

Αρμόδια Υπηρεσία για Πληροφορίες:
Τμήματα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
Τηλ.: 2831343807
Fax: 2831052440
E-mail: daok_reth@crete.gov.gr
Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201
Τηλ.: 2813407936
Fax:2810287423
E-mail: mixmaragoudakis@crete.gov.gr
Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100
Τηλ.: 2841340506-502
Fax: 2841026542
E-mail:tzanakis@crete.gov.gr
Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103
Τηλ.: 28213-46516
Fax: 28213-46505
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr