Για δήλωση παύσης λειτουργίας ή αλλαγής στοιχείων εκμετάλλευσης χοιροειδών υποβάλλονται :

1. Αίτηση

Αρμόδια Υπηρεσία:
Για πληροφορίες σχετικά με θέματα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και στα Αγροτικά Κτηνιατρεία.

Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100

Τηλ. 2831343816

Fax:2831052440

E-mail: christodoulaki@crete.gov.gr

Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201

Τηλ. 2810242625

Fax:2810287423

E-mail: lamprinidi@crete.gov.gr

Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100

Τηλ. 2841340530

Fax:2841026542

E-mail: grafanakis@crete.gov.gr

Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103

Tηλ. 28213-46603
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr