Για έγκριση σκοπιμότητας κατασκευής αγροτικής αποθήκης υποβάλονται :

1. Αίτηση – Δήλωση
2. Βεβαίωση Μητρώου αγροτών.
3. Τοπογραφικό διάγραμμα αγροτεμαχίου με σημειωμένη τη θέση κατασκευής της αποθήκης (εις διπλούν).
4. Σχέδια όψεων, κατόψεων, τομών και Τεχνική Έκθεση κτίσματος (πρέπει να είναι σχεδιασμένοι οι φεγγίτες αερισμού και η μεγάλη πόρτα φορτοεκφόρτωσης).
5. Αντίγραφο Δήλωσης εκμετάλλευσης ΟΠΕΚΕΠΕ,
6. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας, Ε1 και Ε9.
7. Τίτλους ιδιοκτησίας και βεβαίωση μεταγραφής υποθηκοφυλακείου. (Σε περίπτωση δασικής έκτασης παραχωρητήριο από οικείο Δασαρχείο).
8. Βεβαίωση του τμήματος Αναδασμού – Πολιτικής γης για άρση περιορισμών.
Νομοθεσία
ΦΕΚ 114/2004
Αρμόδια Υπηρεσία:
Για πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την σκοπιμότητα κατασκευής αγροτικής αποθήκης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
Τηλ.: 2831343820
Fax: 2831052440
E-mail: daok_reth@crete.gov.gr
Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201
Τηλ.: 2813407917
Fax: 2810287423
E-mail: feniskoula@crete.gov.gr
Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100
Τηλ. 2841340508
Fax:2841026542
E-mail: karataraki@crete.gov.gr
Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103
Τηλ.: 28213-46515 – 573
Fax: 28213-46505
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr