Για γνωστοποίηση ίδρυσης / ανανέωσης / τροποποίησης και λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κάτωθι αρμόδιες υπηρεσίας για πληροφορίες :

Αρμόδια Υπηρεσία:
Τμήματα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικου Ελέγχου των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
Τηλ.: 2831343820
Fax:2831052440
E-mail: daok_reth@crete.gov.gr

Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201
Τηλ.: 2810407917
Fax:2810287423
E-mail: feniskoula@crete.gov.gr

Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100
Τηλ.: 2841340508-521
Fax:2841026542
E-mail: karataraki@crete.gov.gr

Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103
Τηλ.: 28213-46540-541-542-543
Fax:28213-46505
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr