Αρχική Κορωνοϊός

Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφα-σης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 (Β ? 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/ 26.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β ? 1040).

Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφα-σης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 (Β ? 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/ 26.03.2020…

Διάβασε περισσότερα

ΦΕΚ 75/2020 Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορω- νοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατά- ξεις.

https://mobile.crete.gov.gr/protocol/publicViewer.jsp?docHash=6aecf23e-1a6f-4ae5-adae-f65bd98ba7f2 ΦΕΚ  75/2020 Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορω- νοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατά- ξεις.

Διάβασε περισσότερα