Αρχική Κορωνοϊός Κορωνοϊός Covid 19

Κορωνοϊός Covid 19


Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 2.6.2020 έως και τις 8.6.2020

Οδηγίες για τα νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς

Οδηγίες για τα σχολεία

Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων

Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας (μέσω καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών μέσων σε επιφάνειες) στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την επιστροφή στις Σχολικές Μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Πίνακας για χρήση μασκών

Γιατί συνιστάται η χρήση μάσκας από το κοινό;

Οδηγίες και Μέτρα Αντιμετώπισης της Πανδημίας από τον Κορωνοϊό SARS-CoV-2 στο Εργασιακό Περιβάλλον των Ο.Τ.Α.

Σύσταση της ΕΕ για την υποστήριξη στρατηγικών εξόδου από την κρίση του κορονοϊού sars-cov-2 μέσω της χρήσης κινητών εφαρμογών

Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων

Μέτρα πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας και αντιμετώπισης κρουσμάτων ασθενών με κορωναϊό σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας

Η Επιδημία του COVID-19 ως σοβαρή ψυχοπιεστική συνθήκη για την Τρίτη Ηλικία – Οδηγίες για ηλικιωμένους

Συστάσεις προς κατασκευαστές για μέσα ατομικής προστασίας ματιών και προσώπου

Μέτρα προστασίας για αστυνομικούς

Ασφαλής διάθεση αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων-Προστασία από τον κορωνοϊό SARS-COV-2

Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σε προσωρινούς χώρους εγκατάστασης και διαμονής ΡΟΜΑ

Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2 στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Μέτρα πρόληψης στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

Οδηγίες για προσωπικό εδάφους αεροδρομίων

Οδηγίες προς τους Επαγγελματίες Υγείας των Αεροϋγειονομείων και τα Πληρώματα Αεροσκαφών σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος εν πτήση Φεβρουάριος 2020

Οδηγίες που αφορούν πληρώματα πλοίων σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος εν πλω

Οδηγίες που αφορούν λεωφορεία, σταθμούς λεωφορείων και χερσαίες διαβάσεις

Οδηγός διαχείρισης της ψυχικής οδύνης από τη νοσηλεία ή την απώλεια προσφιλούς ατόμου λόγω της πανδημίας COVID-19

Συστάσεις εμβολιασμού ρουτίνας παιδιών κατά την περίοδο πανδημίας από SARS-CoV-2

Συστάσεις αναφορικά με τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας

Οδηγός για υγειονομικό προσωπικό για την ψυχική διαχείριση της επιδημίας covid-19

Η Επιδημία του COVID-19 ως σοβαρή ψυχοπιεστική συνθήκη για την Τρίτη Ηλικία – Οδηγίες για ηλικιωμένους

Σύνοψη Συνιστώμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για το Προσωπικό στις Πύλες Εισόδου και το Πλήρωμα πάνω στα Μεταφορικά Μέσα στα Πλαίσια COVID-19

Λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 – Οδηγίες για ευπαθείς ομάδες

Οδηγίες εφαρμογής απλής χειρουργικής μάσκας

Υγιεινή των χεριών – Πληροφορίες για το κοινό

COVID-19 Οδηγίες για ταξιδιώτες

Οδηγίες Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας για την προστασία των ατόμων που ζουν με διαβήτη από τον COVID-19

Νέος κορωνοϊός Covid-19 – Οδηγίες

Οδηγίες για τη διαχείριση εγκύων με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19

Οδηγίες για Ιδρύματα Χρονίως Πασχόντων και Μονάδες Φιλοξενίας Ηλικιωμένων

Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό μη υγειονομικών μονάδων που έχουν εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2

Οδηγίες για παιδιά και οικογένειες για την αντιμετώπιση των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού (COVID-19)

ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Εγκυμοσύνη και λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό COVID-19 – Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Νέος κορωνοϊός Covid-19 – Οδηγίες

Οδηγίες για ξενοδοχείο σε καραντίνα

Σύντομος οδηγός για άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση λόγω του κορωνοϊού (COVID-19)

Συμπλήρωση Εντύπου – Χειρόγραφη βεβαίωση

Αποστολή SMS

Βεβαίωση εργαζόμενου

Έντυπο βεβαίωσης κίνησης – οδηγίες προς τους πολίτες (PDF)

18 χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών σε όλη την επικράτεια

Εγκύκλιος Α.Π.: 19244 22/3/2020 Λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Κορωνοϊός (COVID-19): Οδηγίες Ψυχολογικής Υποστήριξης των Πολιτών

Νέος κορωνοϊός Covid-19 – Οδηγίες

Οδηγίες Προφύλαξης Για Το Κοινό – Λοίμωξη από το  Νέο Kορωνοϊό

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ κορωνοϊό Covid-19 – Οδηγίες προφύλαξης για το κοινό

COVID-19 Οδηγίες για ταξιδιώτες 17 Μαρτίου 2020

Λοίμωξη από νέος κορωνοϊό Covid-19 – Κριτήρια για εργαστηριακό έλεγχο

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–COV-2 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ SARS-COV-2 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ορισμός Κρούσματος – Κριτήρια για εργαστηριακό έλεγχο – Νέος Κορωνοϊός SARS-CoV-2

ΤΡΟΦΙΜΑ και SARS–CoV-2 Καλές πρακτικές

Αναστολή λειτουργίας μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας

Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο κορωνοϊό SARS–CoV-2 (ΕΟΔΥ)

Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι

Οδηγίες προστασίας από αναπνευστική λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό (Υπουργείο Υγείας)

Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 σε χώρους γυμναστηρίων

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας

Συστάσεις για την αποφυγή ταξιδιών ευπαθών ομάδων

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

Συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας /ασπίδας προσώπου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών) στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19

Συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας /ασπίδας προσώπου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών)…

Διάβασε περισσότερα

ΦΕΚ 75/2020 Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορω- νοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατά- ξεις.

https://mobile.crete.gov.gr/protocol/publicViewer.jsp?docHash=6aecf23e-1a6f-4ae5-adae-f65bd98ba7f2 ΦΕΚ  75/2020 Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορω- νοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατά- ξεις.

Διάβασε περισσότερα