Αρχική Ενημέρωση Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Ανάδειξης αναδόχου για την μίσθωση αιθουσών προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διενέργεια κορυφαίων σκακιστικών διοργανώσεων με τον γενικό τίτλο HERAKLION CHESS TOURNAMENTS 2019 , από τις 29 Απριλίου έως στις 07 Μαίου 2019, στο Ηράκλειο για το οποίο η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έχει αναλάβει την συνδιοργάνωση με τους συλλόγους ΣΟ ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ, ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ, ΣΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ , ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ΑΟ ΛΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής, προϋπολογισμού έξη χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ανάδειξης αναδόχου για την μίσθωση αιθουσών προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διενέργεια κορυφαίων σκακιστικών διοργανώσεων με τον γενικό…

Διάβασε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) (αρ.πρωτ 403/9-4-2019) του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ…

Διάβασε περισσότερα