Αρχική Ενημέρωση Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια/παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης μουσικής εκδηλώσεως στον αρχαιολογικό χώρο της ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια/παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης μουσικής εκδηλώσεως στον αρχαιολογικό χώρο της ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ προϋπολογισμού 5.000…

Διάβασε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια/παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης θεατρικής παράστασης στον αρχαιολογικό χώρο της ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΠΤΕΡΑΣ

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια/παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης θεατρικής παράστασης στον αρχαιολογικό χώρο της ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΠΤΕΡΑΣ προϋπολογισμού 4.500…

Διάβασε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης»

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά…

Διάβασε περισσότερα