Μάιος 27, 2022

Παροχή Υπηρεσιών Ωρίμανσης για την Ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέσω της δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων στο πλαίσιο του έργου “INTegrated sustainable enERgy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕ)

Περισσότερα >

Μάιος 26, 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εργασιών στο κτίριο επί της οδού Κονδυλάκη 105 και Βάρνης στο Ηράκλειο, της Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εργασιών στο κτίριο επί της οδού Κονδυλάκη 105 και Βάρνης στο Ηράκλειο, της Δ/νσης Πολιτισμού...

Περισσότερα >

Μάιος 26, 2022

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης για το υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ. Κ.Α. 2014ΕΠ50200008)».

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης για το υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», του έργου με...

Περισσότερα >

Μάιος 24, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο σχεδιασμό και την παραγωγή καινοτόμου επικοινωνιακού υλικού (7 βίντεο) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «BLUEFASMA»– Empowering...

Περισσότερα >

Μάιος 24, 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Περισσότερα >

Μάιος 24, 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση ενοικίασης- τοποθετησης περιπτέρων στη γιορτή κρητικής διατροφής 1-7 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση  Ενοικίασης-Τοποθέτησης περιπτέρων στη Γιορτή Κρητικής Διατροφής στο Ρέθυμνο 1-7 Ιουλίου 2022.

Περισσότερα >

Μάιος 23, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2022 ΣΤΗΝ Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2022 ΣΤΗΝ Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ...

Περισσότερα >

Μάιος 23, 2022

Πρόσληψη 10 ατόμων ΥΕ (3 Εργάτες Αποθήκης και 7 παγιδιθέτες) στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εργατοτεχνικού προσωπικού ΥΕ, συνολικά δέκα (10) ατόμων, τέσσερα (4) άτομα που θα πραγματοποιήσουν έως τριάντα...

Περισσότερα >

Μάιος 23, 2022

Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ” ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)

Περισσότερα >

Μάιος 20, 2022

Π.Ε. Λασιθίου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ».

Περισσότερα >