Απρίλιος 9, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης με λεωφορείο στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης με λεωφορείο, προϋπολογισμού Είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (22.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου...

Περισσότερα >

Απρίλιος 9, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης με λεωφορείο στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης με λεωφορείο, προϋπολογισμού Δεκαεννέα χιλιάδων εκατό ευρώ (19.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου 13%...

Περισσότερα >

Απρίλιος 9, 2021

Π.Ε. Ρεθύμνης: Ανακοίνωση πρόσληψης ανειδίκευτου εργάτη για εργασία σε έργο αυτεπιστασίας

Η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ζητάει ανειδίκευτο εργάτη για εργασία σε έργο αυτεπιστασίας που εκτελεί.

Περισσότερα >

Απρίλιος 9, 2021

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΛΠ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ...

Περισσότερα >

Απρίλιος 8, 2021

Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ1/2021 ) ΜΕ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/04/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/04/2021 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

Περισσότερα >

Απρίλιος 7, 2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΟΧ 1/2021 ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.270569/17.11.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ

Περισσότερα >

Απρίλιος 6, 2021

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 ΤΥΛΙΣΟΣ – ΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ»

Σύμφωνα με τη με αρ. 357/2021 (πρακτικό Νο 7/29-03-2021, ΑΔΑ: ΨΓΦΣ7ΛΚ-ΒΨΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία για...

Περισσότερα >

Απρίλιος 6, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ψηφιακών ροόμετρων για την Υποβοήθηση του έργου της Δακοκτονίας»

Περισσότερα >

Απρίλιος 2, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Τριών (3) Αγωνιστικών Αμαξιδίων Μπάσκετ ,στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Τριών (3) Αγωνιστικών Αμαξιδίων Μπάσκετ , προϋπολογισμού Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου...

Περισσότερα >

Μάρτιος 30, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- Για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια καρτών προπληρωμένου όγκου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για έξυπνες συσκευές »

Περισσότερα >