Αρχική Ενημέρωση Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαμονής στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης 2019.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαμονής στο πλαίσιο αθλητικής εκδήλωσης, προϋπολογισμού Δέκα χιλιάδων ευρώ…

Διάβασε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και ασφάλισης έργων τέχνης στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και ασφάλισης έργων τέχνης για πολιτιστική εκδήλωση –…

Διάβασε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης καταλόγου στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης 2019.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης καταλόγου για πολιτιστική εκδήλωση – έκθεση ζωγραφικής,   προϋπολογισμού…

Διάβασε περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 7- Γενική καμπάνια προώθησης και προβολής

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,…

Διάβασε περισσότερα

Διενέργεια δημοπρασίας με σκοπό τη μίσθωση οικήματος για στέγαση του Κέντρου εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ρεθύμνου.

Διενέργεια δημοπρασίας με σκοπό τη μίσθωση οικήματος για στέγαση του Κέντρου εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ρεθύμνου.

Διάβασε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης 2019.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για πολιτιστική εκδήλωση,   προϋπολογισμού Έξι χιλιάδων…

Διάβασε περισσότερα