Ιούνιος 22, 2021

Π.Ε. Ρεθύμνης: Πρόμηθεια πέντε(5) πτυσσόμενων τεντών από τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας και Αθλητισμου και Πολιτισμου της ΠΕ Ρεθύμνης

Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας και το τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού ΠΕ Ρεθύμνου προτίθενται να προμηθευτούν πέντε (5) πτυσσόμενες τέντες για την υποστήριξη των...

Περισσότερα >

Ιούνιος 22, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής έρευνας και τεκμηρίωσης με αντικείμενο την αγιογραφία της Κρητικής Σχολής,στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης 2021.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής έρευνας και τεκμηρίωσης με αντικείμενο την αγιογραφία της Κρητικής Σχολής, συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00...

Περισσότερα >

Ιούνιος 22, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Καλλιτεχνικoύ Σχεδιασμού και Επιμέλειας Δέκα (10) πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκδηλώσεων – Συνδιοργανώσεων Πολιτισμού – Αθλητισμού 2021»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Καλλιτεχνικoύ Σχεδιασμού και Επιμέλειας Δέκα (10) πολιτιστικών εκδηλώσεων, προϋπολογισμού Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων...

Περισσότερα >

Ιούνιος 22, 2021

ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης προτείθεται να δημοπρατήσει την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης Λ/Ξ Αγίων Θεοδώρων Χανίων» πεοεκτιμώμενης αμοιβής 403.223,48 €...

Περισσότερα >

Ιούνιος 22, 2021

ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να δημοπρατήσει την ανάθεση εκπόνησης της μελέτη με τίτλο: «Μελέτη διευθέτησης χειμάρρου στην εκβολή υπερχειλιστή, περιμετρική οδός, περίφραξη λεκάνης...

Περισσότερα >

Ιούνιος 18, 2021

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: EΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: EΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ...

Περισσότερα >

Ιούνιος 18, 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΑΠΟ  19/6/2021  ΕΩΣ   28/6/2021

Περισσότερα >

Ιούνιος 17, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, για την Α΄ Περίοδο, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων {δέκα (10) άτομα...

Περισσότερα >

Ιούνιος 17, 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτώ (8) ατόμων (Τομεάρχες Δακοκτονίας) ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Περισσότερα >

Ιούνιος 16, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΤΙΤΛΟΣ:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019-ΥΠΟΕΡΓΟ 36:ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ.

Περισσότερα >