«ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ» με ενάριθμο 2020ΣΕ08610013 της ΣΑΕ 086/1 1ο Υποέργο :«ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ»

Αναρτήθηκε στις 30 Δεκέμβριος, 2020, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΚΑΛΕΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ