Ανακοίνωση αναζήτησης προσφορών για την προμήθεια τάμπλετ, σκληρών δίσκων, πληκτρολογίων και άλλων περιφερειακών προϊόντων PC καθώς και άλλων αναλωσίμων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «ΤΑΝΙΑ – TreAting contamination through NanoremedIAtion – Αντιμετώπιση Ρύπανσης μέσω Νανοαποκατάστασης» του προγράμματος INTERREG Europe, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος.

Αναρτήθηκε στις 19 Νοέμβριος, 2020, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί