Ανακοίνωση Για Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ 2/2021) Με Δυο (2) Άτομα Για Την Κάλυψη Αναγκών Της Περιφέρειας Κρήτης, Με Τόπο Εκτέλεσης Του Έργου Την ΠE Χανίων

Αναρτήθηκε στις 24 Μάρτιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί