Ανακοίνωση (ΣΜΕ2) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ενός (1) ατόμου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή εν ελλείψει ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών στα Πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg, της Π.Ε. Ρεθύμνης

Αναρτήθηκε στις 8 Σεπτέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί